Modul


MODUL-MODUL LATIHAN DAN MOTIVASI POWERDIRI

MOTIVASI KEKELUARGAAN

Ceramah keibubapaan (PARENTING)
Ø  Pengaruh dan cara gaya keibubapaan       
Ø  Tempoh masa 2jam sahaja
Ø  Sasaran : ibu bapa atau penjaga.

Ceramah keibubapaan (PARENTING)
Ø  Konsep keibubapaan
Ø  Tempoh masa 2jam sahaja
Ø  Sasaran: ibu bapa & penjaga

Ceramah ibu bapa (PARENTPOWER)
Ø  Hubungan anak dewasa dengan  ibubapa
Ø  Tempoh masa 2jam sahaja
Ø  Sasaran  ibu bapa atau penjaga untuk anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan.

MOTIVASI LATIHAN DALAM PENDIDIKAN  (LADAP)

Ceramah Kemahiran Komunikasi dan Perundingan Berkesan untuk Guru
Ø   Membincangkan tatacara komunikasi yang terbaik untuk para guru.
Ø  Tempoh masa 2jam sahaja
Ø  Sasaran : Guru-guru dan barisan pendidik (pensyarah dll).

Ceramah Guru sebagai Fasilitator di sekolah.
Ø  Memperkenalkan konsep P. C.P
Ø  Tempoh masa 2jam sahaja
Ø  Sasaran : Guru-guru dan barisan pendidik (pensyarah dll).

Peningkatan kualiti Guru
Ø   Membincangkan konsep P.C.P dan  H.P.K.P
Ø  Tempoh masa 2jam
Ø  Sasaran : Guru-guru dan barisan pendidik (pensyarah dll)


MOTIVASI DAN LATIHAN BERPASUKAN

Kursus Bina Semangat (Aktiviti Luar)
Ø  Menanam keyakinan, membina semangat dan  membentuk toleransi serta membina matlamat jelas sebagai pekerja dan  pelajar.
Ø  Sasaran : Majikan, pegawai, pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1 malam  /  3hari 2 malam.

Ekplorasi Pasukan Dan Latihan Organisasi Cemerlang (ExPLOre).
Ø  Membina kerjasama, mengatasi konflik, memupuk kepercayaan serta membina organisasi yang lebih berkesan.
Ø  Sasaran : Majikan, pegawai, pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1malam / 3hari 2malam

Membina Objektif Terunggul Asas Kecemerlangan Terbaik (MOTivAte)
Ø  Menetapkan matlamat yang jelas untuk organisasi dan memupuk semangat berpasukan.
Ø  Sasaran : majikan, pegawai, pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1malam

High Quality T.E.A.M
Ø  Memupuk semangat berpasukan dan kesatuan hati dalam tugasan dan amanah.
Ø  Sasaran : Majikan, pekerja atau pelajar.
Ø  3hari 2malam / 2hari 1malam

KEMAHIRAN DAN MOTIVASI KENDIRI

Kursus Latihan Interpersonal Dan Keterampilan Diri (KuaLITi).
Ø  Membina kualiti keterampilan diri sebagai pemimpin menjadi contoh dan dihormati orang lain.
Ø  Sasaran : Majikan, pekerja, pegawai atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 1hari / 2hari 1malam / 3hari 2malam.

Peningkatan Motivasi Diri dan Keseronokan Bekerja/Belajar.
Ø  Membina semangat motivasi dalam pekerjaan melalui penghayatan keberkatan rezeki dan kesungguhan amalan pekerjaan.
Ø  1hari / 2hari 1malam.

Kursus Kepimpinan Islam.
Ø  Memahami erti serta reality kepimpinan dalam Islam juga kesannya terhadap organisasi.
Ø  Sasaran : majikan, pegawai, pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1malam / 3hari 2malam.

Kursus Pengucapan Awam Dan Persembahan
Ø  Mempelajari teknik berkesan dalam pengucapan awam dan persembahan.
Ø  Sasaran : mejikan, pekerja, pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1malam / 3hari 2malam.

Kursus kepimpinan Mahasiswa.
Ø  Memahami erti serta realiti kepimpinan juga kesan kepimpinan berkesan terhadap organisasi.
Ø  Sasaran : majikan, pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1 malam / 3hari 2malam

Pembinaan Personaliti Dalam Pemasaran.
Ø  Mempelajari serta membincangkan teknik berkesan dalam pemasaran serta membina personality pemasaran yang berkesan.
Ø  Sasaran : majikan, Pekerja atau pelajar.
Ø  Jangkamasa : 2hari 1malam / 3hari 2malam.

Latihan dan Bimbingan Keusahawanan.
Ø  Mempelajari serta memahami keusahawanan serta mananamkan minat dalam dunia usahawan.
Ø  Sasaran : Pelajar & Belia
Ø  Jangkamasa : 1hari / 2hari 1malam.

MODUL-MODUL UNTUK PELAJAR SEKOLAH

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

CERAMAH MOTIVASI (OMBAK RINDU)
Tempoh masa selama 2jam sasaran adalah pelajar tahun 4, 5 dan 6. Konsep Muhasabah.

CERAMAH KEPIMPINAN MUDA
Tempoh masa selama 2jam sasaran adalah pelajar berjawatan di sekolah. Konsep Kepimpinan.

CERAMAH PENGURUSAN MASA
Tempoh masa selama 2jam sasaran adalah pelajar tahun 4, 5 dan 6. Konsep Teknik Belajar.

CERAMAH PEMAKANAN DAN KECERDASAN MINDA PELAJAR.
Tempoh masa selama 2jam sasaran adalah pelajar tahun 4, 5 dan 6. Konsep Teknik Belajar.

MOTIVASI KEKASIH  UPSR 5A
Tempoh masa selama 4jam / 1hari / 2hari 1malam. Sasaran pelajar tahun 6 konsep Muhasabah.

KURSUS PENINGKATAN KENDIRI DAN AKHLAK
Sasaran adalah pelajar berpotensi atau berisiko di sekolah. Konsep motivasi dan muhasabah diri.
Jangkamasa 1hari / 2hari 1malam / 3hari 2malam.

KURSUS MELANGKAH KE ALAM REMAJA
Sasaran adalah pelajar tahun 6 (selepas UPSR). Konsep pembinaan kendiri.
Jangkamasa 8pagi – 5 petang
PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH

CERAMAH MEMBINA DAN MENGENAL POTENSI DIRI
Tempoh masa selama 2jam, sasaran adalah semua peringkat pelajar sekolah menengah. Konsep pembinaan kendiri.

CERAMAH MERANCANG KERJAYA MASA HADAPAN
Tempoh masa selama 2jam . sasaran adalah semua peringkat pelajar sekolah menengah. Konsep penerapan matlamat kerjaya.

CERAMAH PERSIAPAN MENGHADAPI DUNIA PEKERJAAN
Tempoh masa selama 2jam sasaran adalah pelajar tingkatan 4 dan 5. Konsep penerapan matlamat kerjaya.

CERAMAH MERENCANA KECERMELANGAN DI UNIVERSITI
Tempoh masa selama 2 jam. Sasaran adalah semua peringkat pelajar sekolah menengah. Konsep pembinaan cita-cita melangkah \Universiti.

CERAMAH MENJADI PELAJAR S.M.A.R.T
Tempoh masa selama 2 jam. Sasaran adalah semua peringkat pelajar sekolah menengah. Konsep motivasi diri dan belajar.

PROGRAM EKSPLORASI MOTIVASI DAN INDUKSI KEPIMPINAN REMAJA
Sasaran  adalah pelajar berjawatan di sekolah. Konsep latihan kepimpinan. Jangkamasa 8pagi 5petang.

KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
Sasaran adalah pembimbing rakan sebaya sekolah . konsep latihan asas PRS.
Jangkamasa 1 hari / 2 hari 1 malam / 3 hari 2 malam.PERINGKAT SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

CERAMAH KEMAHIRAN BELAJAR
Tempoh masa selama  3 jam sahaja. Sasaran adalah bermula dari tahun 4 sehingga ke pelajar tingkatan 5. Konsep teknik belajar berkesan.

CERAMAH BONGKAR RAHSIA CARA BELAJAR
Tempoh masa selama 3 jam sahaja. Sasaran  adalah bermula dari tahun 4 sehingga ke pelajar tingkatan 5. Konsep teknik belajar.

KEM KECEMERLANGAN  SAHSIAH DAN AKADEMIK PELAJAR
Sasaran adalah semua peringkat pelajar di sekolah. Konsep motivasi belajar.
Jangkamasa : 1 hari / 2 hari 1 malam / 3 hari 2 malam.


KURSUS BELAJAR CARA BELAJAR BERKESAN
Sasaran adalah bermula dari tahun 4 sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Konsep teknik belajar berkesan. Jangkamasa : 1 hari.“MENAMBAHKAN ILMU, MEMANTAPKAN IBADAH, MEMBENTUK AKHLAK”
“SMILE, QUALITY, PROFESSIONAL”